designer

Tư vấn nhận biết những loại giấy in cần biết

Tư vấn nhận biết những loại giấy in cần biết

Ngoài những loại giấy in công nghiệp trên, thị trường Việt Nam còn có những loại giấy như Glossy ( Giấy in ảnh), Inkjet (Giấy in màu), Giấy in Card,.. thường dùng trong các dịch vụ in nhanh, số lượng