bản in là gì

Kiến thực về bản in

Kiến thực về bản in

Hiện nay, tại nước ta đơn vị đi đầu trong lĩnh vực CTP là xí nghiệp chúng tôi với hai máy ghi bản đã được lắp đặt và hoạt động tốt.Một bản đáng lưu ý ở đây là công nghệ